Domů / Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

MeDitorial, s.r.o.
Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2
IČO 271 99 151
(dále také jen „Správce“)

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů svých služeb na základě uděleného souhlasu, v souladu s oprávněným zájmem či na základě vzájemného smluvního vztahu. Správce také v některých případech zpracovává zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu svých uživatelů, které mu uživatelé za účelem využití služeb Správce sdělí, a to vždy pouze na základě zvláštního souhlasu o zpracování osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů.
Přehled služeb Správce, v jejichž rámci dochází ke zpracování osobních údajů uživatelů (vč. zvláštní kategorie údajů). V případě, že zpracování osobních údajů vyžaduje a předpokládá předchozí udělení souhlasu
se zpracováním osobních údajů (případně zpracování zvláštní kategorie údajů), jejich texty naleznete vždy na jednotlivých stránkách Správce. Zpracování osobních údajů Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Správce údaje uchovává maximálně na období 10 let od posledního využití služby uživatelem
nebo do odvolání uděleného souhlasu. Správce výslovně sděluje, že zpracovává zvláštní kategorie údajů subjektů údajů, konkrétně pak o zdravotním stavu, a to za účelem vypracování odpovědi odborníka v rámci internetové
poradny v rámci svých služeb, vždy však po udělení výslovného souhlasu subjektů údajů. Správce výslovně upozorňuje své uživatele jako subjekty údajů na jejich práva související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

Správce dále sděluje, že osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly
uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely.