Domů / Novinky / I s RS máte mnoho možností zaměstnání

Novinky

I s RS máte mnoho možností zaměstnání

I s RS máte mnoho možností zaměstnání

Zaměstnání je důležitou součástí našich životů. Koneckonců, trávíme v něm třetinu našeho času. Diagnóza RS rozhodně nemusí být důvodem opustit svou profesi.

Roztroušená skleróza (RS) je závažné onemocnění centrálního nervového systému, které bez léčby vede v řádu jednotek až desítek let k závažné invaliditě. Ve světle možností moderní medicíny se však její obraz významně mění a nemoc lze u většiny pacientů do velké míry stabilizovat. Zároveň se také vyvíjí společnost a spektrum poptávaných zaměstnání. Není tedy divu, že procento pracujících osob s roztroušenou sklerózou se zvyšuje. Dle dat z celostátního registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) k poslednímu prosinci 2022 bylo práceschopných celkem 78,7 % pacientů do 65 let.

Zaměstnat pacienta s RS se vyplatí!

V rámci legislativy v České republice je zakotven určitý „povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením“. Konkrétně jde o to, že každá firma a organizace, jež má v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců, musí podle zákona zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, který činí 4 %. Co to znamená v praxi? Tím, že firma zaměstná zdravotně postiženého jedince (dle rozhodnutí posudkového lékaře), může ročně ušetřit až stovky tisíc korun. Je dobré to vědět a mít jako eso v rukávu. Pokud má firma povinnost zaměstnat např. jednu osobu se zdravotním postižením a neučiní tak, musí odvést do státního rozpočtu téměř 100 000 korun, nebo nakoupit zboží či služby v hodnotě téměř 300 000 korun.

Status zdravotně postižené osoby neomezuje

Status zdravotně postižené osoby vás nikterak neomezí, jak vyplývá z výše uvedeného, ba naopak. Svoboda a právo pracovat je zakotveno v Ústavě. A jak získat tento status? Přiznávají jej lékaři lékařské posudkové komise České správy sociálního zabezpečení.

 • Žádost lze podat osobně, poštou, datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle trvalého pobytu žadatele.
 • Po podání žádosti bude žadatel písemně vyzván, aby se podrobil vyšetření u ošetřujícího lékaře a vyplnil přiložený „profesní dotazník“.
 • Ošetřující lékař bude potřebovat aktuální zprávu od ošetřujícího lékaře RS centra.
 • Vyřízení žádosti může trvat několik měsíců, je tedy potřeba začít včas!
 • Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení u OSSZ, která jej vydala. O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení.
 • Platnost statusu je většinou tři až pět let, občas i na dobu neurčitou. Poté je nutné podat novou žádost, vzhledem k délce řízení nejlépe asi čtyři měsíce před vypršením platnosti.

Základním kritériem pro posouzení zdravotního stavu a přidělení vybraného stupně invalidity je u osoby se zdravotním postižením procentní míra poklesu schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Rozhodnutí o přidělení stupně invalidity neznamená, že je tento člověk méně schopný. Toto rozhodnutí pro něj znamená určitou ochranu na trhu práce. A to například v tom, že mu úřad práce nesmí přidělit práci, která by ohrozila jeho zdravotní stav.

 • Osoba uznaná invalidní v I. stupni invalidity má pokles pracovní schopnosti o 35–49 %.
 • Osoba uznaná invalidní ve II. stupni invalidity o 50–69 %.
 • Osoba uznaná invalidní ve III. stupni invalidity o 70 %.

O stupni invalidity u RS rozhoduje hlavně EDSS

Na co se dívá posudkový lékař, když vyhodnocuje míru poklesu pracovní schopnosti pacienta s roztroušenou sklerózou? Nezáleží ani tak na nálezu na magnetické rezonanci nebo laboratorních odběrech. Zcela klíčová je hodnota skóre EDSS (Kurtzkeho škála) vycházející z neurologického vyšetření. Při té lékař hodnotí míru postižení:

 • hybnosti (respektive tzv. pyramidového systému),
 • mozečku (postižení se projevuje zejména poruchami rovnováhy či řeči),
 • senzitivity (citlivost, vnímání tepla, chladu, vibrací, polohy v prostoru),
 • zraku,
 • mozkového kmene (např. trojklanný nerv, dvojité vidění, polykání a další),
 • funkce svěračů,
 • dosahu chůze a využívání pomůcek.

Výsledkem je číslo, které nabývá hodnoty od 0 (žádné postižení) až do 10 (smrt v důsledku RS).

 • EDSS 2–3 posudkový lékař vyhodnotí jako pokles pracovní schopnosti o 10 %,
 • EDSS 4 (chůze se sníženým dosahem – cca 500 m) jako pokles pracovní schopnosti o 25–35 % (což odpovídá I. stupni invalidity),
 • EDSS 5–6 jako pokles pracovní schopnosti o 50 %,
 • EDSS 6–6,5 jako pokles pracovní schopnosti o 60 %,
 • EDSS 7 (invalidní vozík) a více jako pokles pracovní schopnosti o 70–80 %.

Kde hledat?

I přes výhody zaměstnávání zdravotně postižených osob, oddanost zaměstnance a pracovní zápal nemusí být zrovna váš zaměstnavatel chápavý a nápomocný. Ne každý je ochotný upravit adekvátně pracovní podmínky nebo snížit úvazek. A někdy je zkrátka čas na změnu. Kde může osoba se zdravotním postižením kromě standardních cest hledat zaměstnání? Na portál www.prace.cz můžete do sekce „Práce OZP“ vložit svůj životopis, který po zadání inzerátu obdrží každý zaměstnavatel, který poptává pozici, pro kterou splňujete kritéria. Také je výhodné hledat práci na webových stránkách určených zaměstnavatelům poptávajícím lidi se zdravotním postižením – např. na zmiňovaném portálu www.prace.cz nebo burze práce Konta bariéry (www.kontrobariery.cz), hledat lze taky na portálu www.revenium.cz nebo www.inspirante.cz. Nevzdávejte se! Jak řekl Platon: „Začátek je ta nejdůležitější součást každé práce.“

(dos)

Zdroje:

 1. https://nfimpuls.cz/images/docs/remus_zaverecne-zpravy/zaverecna_zprava_2022_12_souhrnna_web.pdf
 2. Potměšilová H. Průvodce sociální problematikou pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Změny v sociálním systému pro rok 2023.
 3. https://socialnipolitika.eu/2017/10/kdo-ma-narok-na-status-zdravotne-znevyhodnene-osoby/
 4. https://www.cssz.cz/