Domů / Poradna lékaře / Dotaz 633

Dotaz 633

Dotaz 633

Dotaz 633

Dobrý den, tímto bych Vás chtěla moc poprosit o radu a pomoc.
Je mi 40 let, jsem maminka 4 dětí 12-3 roky. Cca 7 let trpím brněním končentin, nárazovou ztrátou citu v nohách, pálením kůže, silnou bolestí bederní páteře. Poslední dobou mám bolesti žaludku, za 2 měsíce jsem zhubla 8kg, trpím nechutenstvím a bolestí žaludku. Začínám být zoufalá. Před 7 lety jsme měla na magnetu 10 nespecifických ložisek. A v likvoru pouze jeden oligopás. Teď po 7 letech mám ložisek v mozku 25. Čekám na lumbální punkci. Rapidně se mi zhoršilo zdraví. Ještě nedávno jsem aktivně sportovala. Teď mě mrtví nohy, jsem slabá a neskutečně vyčerpaná.
Přikládám zprávy z obou vyšetření. RS mi tedy není potvrzena. Infekci jsem žádnou neproděla. Nerozumím tedy tak velkému počtu lézí. Budu vděčná za jakékoli nasměrování. Neurolog mi v podstatě říká, že to nic není. Ale ještě jsem ho požádala po těch 7 letech o novou lumbální punkci.
S velkým díkem za Váš čas V.

Nález z 19.5.2020

Nález:

MR mozku nativně:Přístroj: Vantage XGV Atlas Toshiba

Použité sekvence: 3 axis locator, AX - T2, AX - Flair, SAG - T1

Doplňující sekvence: AX - DWI (XGV),SAG flair

Příprava pacienta:

Pacient byl řádně poučen o možných rizicích MR vyšetření a podepsal souhlas s jeho provedením.

Premedikace: 0; Kontrastní látka: 0

Nález:Celkem až 25 T2 a FLAIR hyperintenzních a neexpandujících ložisek vel. do 6mm v bílých hmotách mozku,

naprostá většina je paraventrikulárně a frontálně, zcela ojediněle pak parietálně nebo periventrikulárně.

Ani jedno není juxtakortikálně, v kalózním tělese či infratentoriálně. Jsou bez zvýšené restrikce difúze.SA prostory nejsou rozšířeny.

Komorový systém je normální šíře a konfigurace,

III. komora ve střední čáře, cirkulace moku zachována.

Normální nález v oblasti selly, chiazmatu, corpus calosum, pontu a bazálních ganglií.

Vnitřní zvukovody bez rozšíření, kouty mostomozečkové volné, symetrické.

V zachycené části splanchnokrania bez patol. obrazu.Z.: vícečetná nespecifická ložiska bílých hmot mozku etiologie nejspíše postaparainfekční či postischemické,

v porovnání s MR vyšetřením z 7/2013 se objevují ložiska nová a ta stávající jsou lehce výraznější, kritéria

demyelinizace typu RSM neplněna nicméně nejsou

MR krční páteře - nativně:Přístroj: Vantage XGV Atlas Toshiba

Použité sekvence: 2 plane locator, SAG - T1, SAG - T2, AX - T2* 3DFE_fc

Doplňující sekvence: SAG - STIR;

Příprava pacienta:

Pacient byl řádně poučen o možných rizicích MR vyšetření a podepsal souhlas s jeho provedením.

Premedikace: 0; Kontrastní látka: 0

Nález:Dorzální protruze disku C6/7 výšky 2mm, bez kontaktu s míchou.

Ostatní nález je při MR krční páteře v mezích normy, mícha je přiměřené šíře, bez ložiskových změn.Datum potvrzení: 19.5.2020 11:47:00

Potvrzující lékař: MUDr. J.S.Nález před 7 lety

Nález:

MR mozku - nativně:

---------------------------------

Přístroj: Vantage XGV Atlas ToshibaPoužité sekvence: 3 axis locator, AX - T2, AX - Flair, SAG - T1

Doplňující sekvence: AX - DWI (XGV), SAG flairPříprava pacienta:

Pacient byl řádně poučen o možných rizicích MR vyšetření a podepsal souhlas s jeho provedením.

Premedikace: 0 Kontrastní látka: 0

-----------------------------------------------

Nález:

* v hluboké bílé hmotě hemisfér je několik T2 hypersignálních ložiske velikosti 5mm,

vpravo 6x, vlevo 4x,

dvě drobná jsou frontálně periventrikulárně vlevo .

Infratentoriální, v c. calosum a juxtakortikálně ložiska nejsou.

* SA prostory bez rozšíření

* Komorový systém normální šíře a konfigurace, cirkulace moku zachována.

* Normální nález v oblasti selly, chiazmatu, corpus calosum, pontu a basálních ganglií.

* Vnitřní zvukovody bez rozšíření, kouty mostomozečkové volné, symetrické.

* V zachycené části splanchnokrania retenční cysta 15mm na basi maxil. sinu vlevo.MR krční páteře - nativně:

-----------------------------------------

Použité sekvence: 2 plane locator, SAG - T1, SAG - T2, AX - T2

Doplňující sekvence: SAG - STIR;

Premedikace: 0 Kontrastní látka: 0

---------------------------------------------------------------------------------

Nález:

- pohybové artefakty v SAG T2 sekvenci

* Křivka je oploštělá

* Skelet bez ložiskových patologických signálových změn

* Nejsou prokázány významné degenerativní či jiné změny disků a ligamentosního aparátu

* Spinální kanál normáních rozměrů, foramina jsou volná

* Mícha přiměřených rozměrů , bez signálových změnZávěr:

* drobná ložiska v bílé hmotě hemisfér, t.č. nenaplňují kriteria onemocnění typu RSM,

nicméně onemocnění vyloučit zcela nelze.

Dle klin. kontextu zvažte možnost MR kontroly v čase, interval 6-12 měsíců.

* bez patol. obrazu na C páteři.

Datum potvrzení: 1.7.2013 14:50:00

Odpověď lékaře

Dobrý den Venuše, Váš dotaz přepošlu specialistovi v oboru neurologie. Z toho hlediska Vám nic bližšího kvalifikovaně říct neumím. Myslím, že bude potřeba vyčkat také výsledku čerstvé lumbální punkce. Pokud by se roztroušená skleróza nepotvrdila, osobně bych pátral po autoimunitních onemocněních, zejména ze skupiny vaskulitid. Specializovaná vyšetření provádí revmatolog. Nedělají se Vám po kůži nebolestivé uzlíky? Nemáte na kůži tzv. skvrny bílé kávy? To by mohlo ukazovat na neurofibromatózu. Stran obtíží se žaludkem, tyto problémy mohou teoreticky souviset s roztroušenou sklerózou, s vaskulitidou a také by mohlo jít o samostatný problém. Při bolestech žaludku a váhovému úbytku je podle mě na místě provedení gastroskopie, k vyloučení závažné patologie. Další postup se pak odvíjí od nálezu. I pokud se nic zjevného neprokáže, obvykle se doplňuje Ultrazvuk břicha a někdy také kolonoskopie. Bolesti v oblasti žaludku v některých případech vůbec nemusí souviset se žaludkem, ale s jiným nitrobřišním orgánem. Také by bylo vhodné vyšetření minerálů a hladiny vitamuni D. Specialista-neurolog by Vám měl odpovědět do 2 dnů. Přeji hodně sil. Vážená paní Venuše, myslím, že provedení nové lumbální punkce je plně na místě a od jejího výsledku se bude odvíjet další postup. Nelze než souhlasit s tím, že nález 12 nespecifických ložisek na MRI mozku s jedním oligoklonálním pásem v mozkomíšním moku přes 7 lety diagnosu roztroušené sklerosy podpořit nemohl, ale nárůst jejich počtu a velikosti v čase, byť jsou stále charakterem a rozmístěním pro roztroušenou sklerosu netypická, nutí k vysoké opatrnosti, zvláště pokud sama píšete, že se Váš zdravotní stav stále zhoršuje. Je možné, že trpíte jiným onemocněním nervové soustavy, možná daleko vzácnějším než RS a tudíž i hůře diagnostikovatelným. Nutné bude vyloučit především neuroboreliosu, ale také onemocnění jako je systémový lupus erytemathodes a jemu podobná z okruhu autoimunit, která způsobují zánět stěny cév, kolegou již zmíněné vaskulitidy... Myslím, že by bylo vzhledem k Vám popisovanému brnění končetin vhodné doplnit i (kontrolní?) EMG, tedy vyšetření periferních nervů, které bývají při vaskulitidách též postižené, což by vysvětlilo brnění a ztrátu citu v končetinách. Stran bolestí žaludku odkazuji na (v možnostech online medicíny vyčerpávající) odpověď kolegy praktického lékaře. Držím Vám palce a přeji Vám i vašim ošetřujícím lékařům co nejrychlejší nalezení správné diagnosy. S pozdravem TB

Zobrazit všechny dotazy