Domů / Poradna lékaře / Dotaz 873

Dotaz 873

Dotaz 873

Dotaz 873

Dobrý deň,

dnes mi prišla odpoveď na moju prvú otázku. Rozhodla som sa doplniť všetky potrebné informácie. Viem, že ich je veľa, no chcela by som Vám poskytnúť komplexný obraz môjho zdravotného stavu. Keďže doteraz som sa príčiny nálezu na mozgu nedopátrala.

Neviem síce kto ste, no chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za odpoveď na moju otázku. Popravde, doteraz sa mi o takých možných príčinách lézií nezmienil nikto. O to väčšia je moja vďaka. Viete, vyšetrení som už naozaj absolvovala veľmi veľa, ožobračila som zdravotnú poisťovňu o veľa peňazí, no odpovede na možné príčiny vzniku demyelinizačných lézií som od lekárov nedostala. Doteraz nemám určený diagnostický záver, u nerologičky len susp. dg. Iná epilepsia a príde mi, že chodiť tam je zbytočné. Inú ambulanciu ani pravidelne nenavštevujem.
V podstate srdcovo-cievnym systémom sa u mňa nik už nezaoberá. Užívam 2x denne Vasocardin a to je všetko. Pani doktorka mi dala poslednú návštevu 4/2020, potom už nepovažovala za potrebné, aby som ku nej chodila.
Mimochodom, obidvaja moji rodičia prekonali infarkt /otec už nežije, zomrel na inú dg. Septický šok/, aj starí rodičia z maminej strany zomreli na srdcové ochorenia. V detstve som bola sledovaná v amb. pre šelest, ale to už je v poriadku.
Naozaj rada, že ste sa mi ozvali, pretože už len ako laik si myslím, že tie lézie /o to viac, že ide o mozog/ tam nevznikli len tak a príčinu to mať musí. Mám len 38 rokov, myslím si však, možno až nesprávne, že lézie samotné mi môžu spôsobovať určité problémy, pretože inak si to vysvetliť neviem. Vypočula som si už aj to, že to môže byť stav po prekonaní EBV a CMV, no protilátky EBV máme všetci a CMV takú paseku nenarobí. To mi povedala infektologička s dvomi atestáciami.
A tak som momentálne v stave zúfalstva, kľudne to tak môžem nazvať, pretože kvalita môjho života sa výrazne zhoršila. /tak zle ako mi býva, v lete ani nehovorím, to doslova trpím každý deň/ Veľmi zle sa mi dýcha, mám problém vôbec sa nadýchnuť. V pľúcnej amb. Však príčinu nezistili a všetko je v norme. Tak ako aj v kope iných ambulancií. V podstate sme už s vyšetreniami na konci a príčina sa nenašla. Takže to v bolo celé zbytočné. A to napriek všetkému, nie som až taká pesimistka. Či mi niekto dokáže v tomto pomôcť, netuším. Skôr sa to uzavrie bez zistenia, si myslím. Zhrnula som tu všetko čo som absolvovala. Ospravedlňujem sa Vám, že je toho tak veľa, no keď som sa už do spisovania pustila, chcela som Vám poslať komplexný prehľad. Naozaj z celého srdca Vám ďakujem za ochotu pomôcť mi, za Váš čas a záujem o môj zdravotný problém. Veľmi si to vážim. S pozdravom Cicmanová

Neurologické vyšetrenie v ambulancii: prvé_24.3.2020
Pacientka bola predčasne prepustená z neurol. Oddelenia kvôli nariadeniu núdzového stavu.
Záver: Cephalea od 1/2020 najskôr tenzná+cervikog.,organ. Etiológia na MR mozgu vylúčená 3/2020, ale na MR mozgu demyelin. zmeny /skôr hypoxicko ischemické), preto SM nepredpokladám /ani priebeh ochorenia nemá atakovitý charakter/, prítomné aj viac menej fokálne až komplexné epi paroxyzmy, miestami s celkovou generalizáciou /v minulosti konverzné záchvaty/, to th pridané antiepileptiká /aj v rámci dif. Dg/ obj. neurol. Aktuálne okrem hyperreflexie RŠO na DKK bez topického neurol. nálezu.
Dop. terapia:
Odber krvi – CK myoglobín, LD, vit. B12, foláty
Kontrolné psychiatrické vyš.
Vyš. Na M.Fabry
Po ukončení núdzového stavu sa dorieši aj LP
Do th pridávam LAMOTRIGIN ACTAVIS, DIAZEPAM DESITIN 10 mg, pri bolesti hlavy skusmo NALGESIN F /nezaberal/

9.7.20 Urgentný príjem Stav po epi paroxyzme /tras HKK, DKK, parciálne porucha vedomia/
Susp. epilepsia v liečbe
Odbery krvi v norme
CT mozgu: Mierne známky atrofie mozgu externého typu


ZHRNUTIE V POSLEDNEJ NEUROLOGICKEJ SPRÁVE 12/2020 S VÝSLEDKAMI VŠETKÝCH REALIZOVANÝCH VYŠETRENÍ.

Hematológia 2/2021: poslaná na vyš. na vylúčenie trombofílie.
Základné vyšetrenia a sk. koagulačné testy v norme.
Znížená hladina vit. D
Odber krvi na genetiku+sek. markery trombofílie --- výsledky ešte nemám.
EEG 12/2020 Normálny EEG záznam, bez nálezu špecif. Epigrafoelementov, bez ložisk. Sympt.
Odber HT 12/2020: v norme
Endokrinológia – štítna žľaza 12/2020: Nezväčšená normoechogénna normofunkčná štítna žľaza, podľa USG s možnou počínajúcou nodif. V ĽL.
Biochémia kompletne v norme
Vyšetrenie na M Fabry 11/2020 – Výsledok NEGATÍVNY
MR C chrbtice 10/2020: Miecha bez patologického signálu, ostatný nález asi v tejto súvislosti podstatný nie je
Imunologické vyšetrenie 10/2020: Záver: Znížená funkcia DAO, Mierne znížený počet CD3+ly, NK bb., Výrazne znížený počet CD8+ly
MR AG ICC 9/2020: Hypoplázia arteria vertebralis 1.dx. Ostatný MR nález v medziach normy.
MR mozgu 9/2020: V bielej mozgovej hmote hemisfér mozgu v lokalizácii periventrikulárnej a paraventrikulárnej v úrovni postranných mozgových komôr, corona radiata, centrum semiovale, subkortikálne fronto-parietálne obojstranne zobrazené mnohopočetné T2/FLAIR hyperintenzívne bielohmotné demyelizačné lézie chronického štádia a väčšie demyelinizačné plaky konfluentného charakteru nešpecifického charakteru periventrikulárne lokalizovaných cca 10 demyelinizačných lézií vpravo, 10 vľavo, paraventrikulárne cca 8 lézií vpravo, 9 lézií vľavo. Lézie sú veľkosti od 2 mm do 9 mm.
Bez progresie počtu pri porovnaní s MR vyš. zo dňa 12.3.2020, bez aktivity po podaní k.l.iv., nie je možné vylúčiť ani demyelinizáciu typu SM, ak by preto svedčil klinický, laboratórny, likvorologický nález, pozitívne oligoklonálne protilátky, event. imunologické vyš. Vhodné nález korelovať s týmito nálezmi, event. Vyš. Pacientky v SM centre. Kortikálne neuroštruktúry mozgu supra-infratentoriálne sú bez ložiskových path. Zmien. PC uhly vnútorné zvukovody, pyramídy spánkových kostí bpn. Systém PND vzdušný.
Odber 8/2020: HT v norme.
CT mozgu 7/2020: stav po epi paroxyzme – mierne známky atrofie mozgu externého typu.
HOLTER 5/2020: V poriadku.
ECHOKG 5/2020: GE Vivid S60N : Ao 24 mm, ĽP 37 mm, IVS 9mm, zsĽK 9 mm, LVEDd 44 mm, EF 0,65, normálna systol. Kinetika ĽK. Normálna diastol. F. ĽK.
Stopy MR, inak sú chlopne suf. PK nezv. Perikard bez výpotku.
Záver: normálny echokg nález.
EMG na tetániu 5/2020: test na hypervent. tetániu je negatívny.
EEG 5/2020: zákl. EEG aktivita je na rozhraní alfa-beta, v predných zv. Sa registruje beta aktivita, ktorá sa HV nemení, AAR je vyjadrená, bez ložiskovej aktivity, bez špecif. Epigrafoelementov.
Odber krvi z 5/2020: analyty v sére a anémia v norme.
4/2020 Interné vyšetrenie: Komorová ES dysrytmia – zachytená auskultačne aj na EKG – po zmene BB /Vasocardin/
Hypertenzia I
Posledná návšteva u dr. 6.4.2020, nakoľko neodporučila ďalšiu návštevu amb. Vraj Vasocardin slúži aj na liečbu vysokého krvného tlaku. No v správach /troch od dr., mám stále uvedený tlak 130/80, čo však pravda nie je. Pretože naposledy mi sestrička namerala 160/110 a to si dobre pamätám. Navštíviť ambulanciu sa nechystám, pretože to nemá zmysel. Ku dr. som sa dostala len pri prvom vyšetrení a na vysvetlenie výsledkov, potom už všetko ide cez sestričku.
3/2020: sérol. Na Borélie v norme
3/2020: MR mozgu: ložiskové zmeny organickej TU povahy v kortik. Neuroštruktúrach mozgu supra.infratent. nezobrazené. Čerstvé ložiskové zmeny nezobrazené, v BH prítomné dysemin. Viacpočetné TH hyperintenzívne demyelinizačné lézie chronického štádia, lokalizované – para-periventrikulárne v úrovni postranných mozgových komôr, FPO bilat., CR, centrum semiovale bilat., subkortik. FP bilat. Dif. Diagnostika hypoxicko ischemické demyelinizačné lakunky chronického štádia
3/2020:CT mozgu: normálny CT obraz mozgu
3/2020: Očné vyšetrenie: perimeter zle hodnotiteľný, inkongruentná homonymná kvadrant. Hemianopsia.
3/2020 EEG záznam bez špecifických epigrafoelementov
3/2020: Doppler karotíd
USG K+V 13.3.2020: ACC mierne vinutá, steny hladké, bez ATS, bifurkácia v primeranej výške, bez ATS, ACI s lat. odstupom, bez ATS, získané prietokové krivky s laminárnym prúdením, PSV 80m/s, EDV 50m/s, ACE bez ATS, AV: priet. krivka vo V2 v norme. VĽ: ACC mierne vinutá, steny hladké, bez ATS, bifurkácia v primeranej výške, bez ATS, ACI s lat. odstupom, bez ATS, získané prietokové krivky s laminárnym prúdením, PSV 80m/s, EDV 50m/s, ACE bez ATS, AV: priet. krivka vo V2 v norme.
Z: bez hemodynamicky závažnej stenózy extrakraniálne.


NEUROLOGICKÝ ZÁVER Z POSLEDNEJ KONTROLY 9.12.2020
Cephalea od 1/2020 najskôr tenzná + cervikog., organ. Etiológia na MR mozgu vylúčená 3/2020, ale na MR mozgu demyelinizačné zmeny /skôr hypox.-ischemické/. SM vylúčená, aj oligoklonálna skladba negat./vyš.10/2020/
Záchvaty s poruchou vedomia a kŕčmi končatín – stav hodnotím ako kombináciu konverznej poruchy vplyvom posttraumatickej stresovej poruchy v kombinácii s fokálnymi až komplexnými epi paroxyzmami, miestami s celkovou generalizáciou, do th pridané antiepileptiká. Obj. neurol. Aktuálne – okrem hyperreflexie RŠO na DKK bez topického neurologického nálezu. Stav aktuálne zlepšený.

Dg. F43.1. Komplexná posttraumatická stresová porucha. Pre traumy v detstve a žiaľ aj jednu v dospelosti som bola liečená na PTSP. Celkovo cca 9 rokov, z toho 8 rokov som chodila na terapiu. Užívala som Paretin, Neurol, názov lieku na spanie podľa potreby si už nepamätám. Lieky po dôkladnom zvážení s psychiatrom a psychoterapeutom v jednej osobe vysadené v 4/2018. Aktuálne posttraumatický rast a podstatne zrelšie fungovanie.

PS. Naozaj nemám problém Vám za poskytnutú pomoc zaplatiť, pretože už teraz sa cítim byť Vám dlžná.

Odpověď lékaře

Dobrý den, z dlouhého popisu Vašich potíží bych se rád soustředil na to hlavní - demyelinizační ložiska ve vašem mozku, které Vám někdy způsobují částečné nebo komplexní epileptické záchvaty. Neurologové napsali, že se nedomnívají, že jde o Sclerosis Multiplex, což je velké štěstí. Ložiska jsou spíše hypoxicko-ischemické, což znamená z nedokrvení. Myslím, že by se Vaším případem měl zabývat nový neurolog, který všechna dosavadní vyšetření shrne a vytvoří si vlastní názor. Naše sestry Vás budou kontaktovat a s vyhledáním neurologa Vám pomohou. ... Dále - co se týče Vašeho krevního tlaku, doporučil bych si zakoupit vlastní tlakoměr a měřit si tlak 2x denně - například v klidu ráno po probuzení a potom opět v klidu při odchodu na lůžko. Podle toho nejlépe zjistíte, jestli léčbu tlaku vůbec potřebujete. Náhodná vyšetření tlaku u lékaře moc nepomohou, protože tlak v průběhu dne kolísá v závislosti na mnoha faktorech (třeba na stresu a námaze). -----
Dobrý den, Váš problém je komplikovaný na to, aby se dal plně posoudit touto formou, nicméně se o to pokusím. Pokud dobře rozumim Vašim potížím, tak se necítíte dobře, máte potíže s dýcháním a stavy bezvědomí, které dosud nebyly jednoznačně klasifikovány. Na MR máte nález ložisek, které mohou, ale nemusí svědčit pro roztroušenou sklerosu . na konci Vašeho textu jsem našla, že SM byla vyloučena, předpokládám tedy, že jste měla provedenu lumbální punkci. Pokud ne, je jistě na místě ji doplnit. Nález na MR může být i zcela nevýznamný, např. jako reakce na infekční onem. v dětství. je však třeba vyloučit možnost cévních změn ( zde Fabryho choroba byla vyloučena, na výsledek hematologie čekáte, na kardiologii jste měla ultrazvuk srdce. Ještě by bylo vhodné doplnit ekg holter, pokud nebylo provedeno ) MR nález ale s Vašimi potížemi vůbec souviset nemusí. Pokud jste měla MR mozku jen jednou, jistě bude Váš neurolog indikovat kontrolní vyšetření s odstupem cca 1 roku, pokud nebude progrese nálezu, není třeba se tímto nálezem dále zabývat. Dále je třeba klasifikovat stavy bezvědomí, zda se jedná o epilepsii nebo konverzní poruchu - jejich léčba je rozdílná a nelze toto rozhodnout touto formou. Pokud nejste spokojena s Vaším neurologem, máte možnost absolvovat vyšetření u jiného neurologa - kolega již žádal sestřičky z ambulance, aby Vám s tím pomohly. Pokud internista ani plicní lékař neshledal důvod Vaší dušnosti, je třeba zvážit, zda se nemůže jednat o panickou úzkostnou poruchu. Velmi nepravděpodobně by dechové potíže mohla působit myastenia gravis, to je porucha nervosvalového převodu, která se projevuje svalovou slabostí, může být ale i dušnost a porucha polykání, ale pokud by se mělo jednat o tuto poruchu, tak by se jistě již projevila i jinak a Váš neurolog by to jistě poznal, takže tato poslední úvaha je spíše lichá, ale pro jistotu ji zmiňuji. Doufám, že můj názor je srozumitelný, bez neurologického vyšetření se takto komplexní problém, jak máte Vy, dá posoudit jen velmi obtížně. S pozdravem Magdaléna Hlavačková.

Zobrazit všechny dotazy