Domů / Novinky / Injekce, infuze, nebo tableta? Na roztroušenou sklerózu fungují všechny

Novinky

Injekce, infuze, nebo tableta? Na roztroušenou sklerózu fungují všechny

Injekce, infuze, nebo tableta? Na roztroušenou sklerózu fungují všechny

Slyšeli jste, že léčit roztroušenou sklerózu lze jen pomocí injekcí? Nebo si myslíte, že tablety nejsou nikdy tak účinné jako například infuze? Ale kdeže!

Léčba akutní a dlouhodobá

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Ve většině případů probíhá tak, že se období vzplanutí příznaků střídá s obdobím klidu. Od toho se odvíjí i léčba. V období vzplanutí – ataky – spočívá terapie v podávání vysokých dávek kortikoidů. Cílem je potlačit aktivaci zánětlivé aktivity. Aby se vzplanutí zabránilo, je důležitá i dlouhodobá léčba – zpravidla takřka celoživotní.

První byly injekce

Když se začátkem 90. let objevil první a vzápětí druhý lék modifikující průběh choroby, tzv. biologické léky na RS, byl to zásadní terapeutický převrat. Obraz RS se již navždy změnil. Tyto léky byly injekční, ale vzhledem ke své účinnosti se nepohodlí spojené s aplikací opravdu vyplatilo. Výzkumná snaha naštěstí nepolevila a hned vzápětí se objevila další vlaštovka naděje. Na počátku nového tisíciletí dorazil biologický lék podávaný infuzně (kapačkou). Infuze jednou za měsíc se zdály být ve srovnání s mnohem častějšími injekcemi přijatelnější. Znamenalo to však více návštěv nemocničních zařízení. Opravdový převrat v míře komfortu ale nastal v roce 2010. Na trhu se objevil první lék užívaný perorálně – ve formě tablet.

Tablety s různou účinností i bezpečnostním profilem

V současnosti jsou mimo řady infuzních a injekčních preparátů k dispozici i četné léky podávané ve formě tablet. Dva se řadí mezi léky obecně méně účinné, ale s vyšší bezpečností, pět jich patří do léků s vysokou účinností a o něco horším bezpečnostním profilem.

Léčba musí být individuální

Na obrazu roztroušené sklerózy se podílí velké množství dějů a jejich vzájemný poměr je u jednotlivých pacientů odlišný. Různí lidé s RS tak potřebují různé léky. Pro některé pacienty bez rizikových faktorů těžšího průběhu jsou ideální ty o něco méně účinné, ale zato bezpečnější léčivé přípravky. Pro jiné je důležité zasáhnout hned zpočátku co nejsilnější zbraní i s vědomím rizik, které z tohoto postupu plynou.

Vzhledem k tomu, že je v současnosti dostupných hned 15 biologických léků určených pro dlouhodobou terapii roztroušené sklerózy, i po zúžení výběru lékařem je někdy možné vybrat si preferovanou formu podání. A pokud vás to táhne k formě tabletové, nemusíte se bát. Její účinnost není nikterak ukrácena. Ba naopak, většina tabletových forem totiž patří mezi nejúčinnější dostupné léky.

(dos)

Zdroje:

  1. https://www.sukl.cz/
  2. https://www.nature.com/articles/s41577-022-00718-z