Domů / Novinky / Roztroušená skleróza je u dětí vzácná, ovšem nikoliv výjimečná diagnóza

Novinky

Roztroušená skleróza je u dětí vzácná, ovšem nikoliv výjimečná diagnóza

Roztroušená skleróza je u dětí vzácná, ovšem nikoliv výjimečná diagnóza

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění, jehož první příznaky se nejčastěji objevují u mladých dospělých. Existují ale výjimky, kdy se tato choroba projeví i u dětí či dospívajících.

Roztroušená skleróza se může vyskytnout v každém věku, nejčastěji jí ovšem onemocní osoby mezi 20. a 40. rokem života, a to výrazně častěji (2- až 2,5krát) ženy než muži. Výjimečně se může objevit i ve věku nižším než 18 let. Na celém světě žije do 10 000 dětí s touto diagnózou. Dle českého registru ReMuS, ve kterém jsou shromažďována data z center pro léčbu roztroušené sklerózy, bylo v roce 2021 v Česku sledováno celkem 0,4 % pacientů mladších 18 let, to znamená několik desítek osob.

Jak se u dětí roztroušená skleróza projevuje

Obecně lze říci, že u dětí vídáme stejné projevy roztroušené sklerózy jako u dospělých. Onemocnění může často způsobovat závažný neurologický hendikep. Mezi běžné příznaky patří například poruchy hybnosti či citlivosti, emoční labilita, poruchy zraku, nadměrná únava, bolesti hlavy, epileptické křeče či zvýšené svalové napětí. V porovnání s dospělými je u dětí častější tzv. relaps-remitentní průběh, kdy po propuknutí příznaků (relapsu) opět dochází k jejich následnému odeznění (remisi). Frekvence relapsů bývá u dětí častější než u dospělých, ale zároveň mnohdy rychleji odezní. Relapsy mohou být u dětí často spuštěny horečnatým virovým onemocněním nebo bakteriální infekcí.

Diagnostika RS v dětském věku 

Neurologické příznaky mohou být u dětí vyvolávány různými onemocněními. Lékař nejprve posuzuje zdravotní stav dítěte, na základě zjištěného nálezu následně doporučuje další potřebná vyšetření, mezi která může patřit například:

  • laboratorní vyšetření krve a moči,
  • magnetická rezonance,
  • vyšetření mozkomíšního moku (tekutiny obklopující mozek a míchu),
  • další testy, jako např. optická koherentní tomografie nebo tzv. vyšetření evokovaných potenciálů (vyšetření poruch nervových drah vedoucích z periferie do mozku).

Ke stanovení správné diagnózy může někdy vést i poměrně dlouhá cesta, už i proto, že je roztroušená skleróza u dětí takto vzácná. Pochopitelně platí, že čím dříve se u dítěte potvrdí diagnóza roztroušené sklerózy, tím dříve se může začít s její léčbou a rozvoj nemoci pozitivně ovlivnit.

Léčba roztroušené sklerózy u dětí

Podobně jako u dospělých rozlišujeme u dětí akutní léčbu v průběhu relapsu (ataky nemoci) a dlouhodobou terapii v období remise (vymizení příznaků). K dispozici jsou jak injekční, tak i tabletové formy léků. Nastavení správné léčby by mělo být úkolem specializovaných center, léčba je o to složitější, že ne všechny používané léčivé přípravky u dospělých lze podávat i dětem. V některých případech u nich totiž není potvrzena bezpečnost i účinnost. Nesmí se zapomínat ani na tlumení doprovodných příznaků – jedná se hlavně o léčbu zvýšeného svalového napětí, depresí, únavy či záchvatovitých projevů. Součástí komplexního přístupu je také léčebná rehabilitace včetně speciálních metodik, rekondičních pobytů, psychoterapie atd.

U dětských a dospívajících pacientů je také velmi důležitá součinnost rodiny, motivace dítěte spolupracovat při léčbě a snaha o jeho brzký návrat do školy mezi vrstevníky.

(viv)

Zdroje a použitá literatura:

https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Who-Gets-MS/Pediatric-MS

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17337-pediatric-multiple-sclerosis

https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2013/03/08.pdf

https://nfimpuls.cz/images/docs/remus_zaverecne-zpravy/zaverecna_zprava_2021_12_souhrnna_web.pdf