Domů / Novinky / Ty a já a… roztroušená skleróza

Novinky

Ty a já a… roztroušená skleróza

Ty a já a… roztroušená skleróza

Sdílená starost je poloviční. I tak je ale diagnóza roztroušené sklerózy zkouškou vztahu. Jak si poradit s překážkami každodenního života?

Jak napsal španělský básník Lope de Vega: „Nic neposiluje lásku tak jako nepřekonatelné překážky.“ Sdělení diagnózy roztroušené sklerózy (RS) nepřekonatelnou překážkou není. Přesto však dokáže významně zasáhnout nejen do života samotného nemocného, ale i jeho nejbližších.

Informace nad zlato

O roztroušené skleróze panuje řada mýtů. Většina z nich se objevila v době, kdy tato nemoc v podstatě nebyla léčebně ovlivnitelná. Zejména v posledních dekádách je však díky rozvoji moderní léčby průběh onemocnění dramaticky odlišný. Nenechte se proto vyděsit fámami a nastudujte si fakta. Čerpejte z oficiálních stránek pacientských organizací, RS center či zdrojů doporučených ošetřujícím neurologem.

Na kontrolu raději ve dvou

Dalším způsobem, jak se dozvědět praktické informace, je vyrazit na pravidelnou kontrolu spolu se svým partnerem. Má to řadu výhod, jednak se dozvíte důležité informace, jednak mu poskytnete podporu. Navíc víc hlav víc ví a na důležitá rozhodnutí i zapamatování klíčových faktů budete dva.

Komunikace je základ

Komunikace je důležitá v každém vztahu. Připlete-li se ale mezi vás dva ještě roztroušená skleróza, je ještě důležitější. RS je velmi variabilní onemocnění. Jak vyplývá i z jeho názvu, poškození obalů nervových vláken může být „roztroušené“ v různých oblastech centrálního nervového systému. I proto je boj s touto nemocí značně individuální. Nikde se tedy nedočtete tolik jako od samotného člověka s RS. Netlačte ale na pilu. Dejte partnerovi prostor mluvit, až bude připraven, a poté aktivně naslouchejte. A v neposlední řadě se vyhněte „toxické pozitivitě“ i ignorování problému. Zkrátka, zapojte cit a selský rozum.

Umění kompromisu

Další a velmi důležitou roli v mezilidských vztazích pochopitelně hraje kompromis. Ne všechno může být pro člověka s RS možné nebo příjemné. Pokud pro vašeho partnera váš společný zájem není již lákavý nebo proveditelný, zkuste najít jiný společný program. Můžete spojit příjemné s užitečným a věnovat se například pravidelné fyzické aktivitě. Zároveň si nechte nějaký čas pro sebe. Původní společné aktivity se nevzdávejte, můžete ji podniknout i s přáteli nebo na vlastní pěst.

Nezapomínejte na sebe

Je samozřejmě důležité být partnerovi oporou. Nezapomínejte ale ani na sebe. Neprospělo by to vám ani vašemu vztahu. Stejně důležité jako trávit čas spolu je trávit čas odděleně.

Prevence je lepší než hašení problémů

Vnímavost je ve vztahu, do kterého vstoupila RS, nutná. Zkuste sledovat, jaké situace a vlivy na vašeho partnera negativně dopadají. Když jim budete společně předcházet, nebude nemoc váš vztah zbytečně zatěžovat.

Nebojte se říci si o pomoc

Neustálý boj s příznaky nemoci a jejími důsledky v každodenním životě je únavný pro oba partnery. Pokud vás to psychicky vyčerpává více, než jste schopni zvládnout, nebojte se vyhledat odborníka. I malá rada může být velmi cenná. Stejně tak cenná rada se může týkat i pomůcek a přizpůsobení domácnosti. Díky ergoterapeutické pomoci může být pro vašeho partnera například snadnější více se zapojovat v domácnosti.

Roztroušená skleróza je chronická nemoc a jako taková vyvolává mnoho nepříjemných emocí a problémů. Může vám ale přinést i řadu pozitiv. Společné překonávání překážek je to, co dokáže vztah nejvíce posílit. Pokuste se být konstruktivní, o nemoci i svých problémech hovořte, bojujte společně. Ve dnech, kdy vašemu partnerovi není nejlépe, je extrémně důležitá trpělivost a klidný přístup. Zásadní je však udržovat rovnováhu, na společné domácnosti se dle možností podílet co nejvíce spravedlivě a nezapomínat ani na sebe. A v neposlední řadě – nebát se vyhledat pomoc.

(dos)

Zdroje:

  1. https://www.medicalnewstoday.com/articles/dating-someone-with-ms#summary
  2. https://theses.cz/id/yc9n5y/BCP-_Melnie_Zaliberov.pdf