Domů / Novinky / Zaostřeno na RS: statistika nuda je, má však cenné údaje!

Novinky

Zaostřeno na RS: statistika nuda je, má však cenné údaje!

Zaostřeno na RS: statistika nuda je, má však cenné údaje!

Víte, kolik je na světě pacientů s roztroušenou sklerózou? Jak se mění její výskyt? Kolik procent nemocných má přístup k adekvátní léčbě a jaké procento z nich pracuje? Přečtěte si zajímavé statistiky z České republiky i ze světa!

Roztroušenou sklerózu (RS) poprvé popsal francouzský lékař Jean-Martin Charcot v roce 1986. Poznatků o této nemoci od té doby neustále přibývá. Jaké jsou ty nejnovější?

Roste počet diagnóz, a to i u dětí

Poslední výstup z mezinárodního projektu MS Atlas (Atlas roztroušené sklerózy), který pokrývá 115 zemí světa a přibližně 87 % světové populace, poukázal při srovnání s daty z roku 2013 na 30% nárůst počtu lidí s diagnózou RS. Na světě jich je totiž v současnosti 2,8 milionu. To znamená, že touto nemocí trpí přibližně 36 lidí ze 100 000 neboli jeden jedinec ze 3 000. K nárůstu došlo prakticky ve všech sledovaných regionech. Co se nově diagnostikovaných týče, na 100 000 obyvatel jich je ročně 2,1. Nadále také platí, že výskyt RS je vyšší u žen, a to zhruba dvojnásobně.

Ačkoliv je roztroušená skleróza nemocí převážně dospělých, vyskytuje se i u dětí. I u nich počet případů narůstá. Ve výstupu projektu MS Atlas z roku 2013 bylo nahlášeno 7 000 případů ze 34 zemí, v posledním výstupu celkem 47 zemí nahlásilo více než 30 tisíc dětí trpících RS. Zmiňované závěry většina odborníků vnímá spíše pozitivně – zlepšila se diagnostika, sběr dat i délka přežití.

„Biologická léčba“ není samozřejmostí

V České republice jsou naštěstí k dispozici veškerá chorobu modifikující léčiva (někdy označovaná jako „biologická léčba“) schválená Evropskou lékovou agenturou. A ihned po stanovení diagnózy je zde možnost jejich úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Takové štěstí všude ve světě nemají. Ve čtvrtině zemí nejsou dostupné „biologické léky“ využívané v léčbě těžších forem RS, ve 14 % zemí není dlouhodobě dostupná žádná terapie.

Co říká český registr nemocných 

Zajímavé jsou i výstupy z českého národního RS registru ReMuS. Ten pokrývá většinu lidí, kteří jsou v České republice s RS léčeni (odhadovaný počet je přibližně 20 000 pacientů). V poslední publikované souhrnné zprávě tohoto registru k 31. 12. 2020 bylo analyzováno téměř 15 000 lidí s roztroušenou sklerózou. Rozhodně tedy nejsme s výskytem této nemoci pozadu.

Celkem 71,6 % tvořily ženy, průměrný věk v době poslední návštěvy lékaře činil 43 let a v době začátku onemocnění 31,5 roku. Celkem 99,7 % lidí bylo v době poslední návštěvy neurologa starších 18 let. Průměrný počet relapsů (vzplanutí nemoci) za jeden rok činil 0,174. Nejpočetnější skupinou z hlediska stupně neurologického postižení byli pacienti s mírným postižením. Celkem 78,4 % z věkové skupiny do 65 let pracovalo na plný nebo částečný úvazek. I to hovoří o účinnosti dnes dostupné léčby.

Statistika poslem dobrých zpráv

Uvedené údaje jsou tedy vlastně dobrou zprávou. Víme, že léčba roztroušené sklerózy učinila zejména v posledních dvaceti letech obrovský pokrok. Mílovými kroky pokračuje i diagnostika. Jean-Martin Charcot by jistě koukal!

(dos)

Zdroje:

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33174475/
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30300457/
  3. www.msif.org/resource/atlas-of-ms-2020
  4. https://nfimpuls.cz/images/docs/remus_zaverecne-zpravy/zaverecna_zprava_2020_12_souhrnna_web.pdf